Titus 2

Trăind după învățătura sănătoasă

Tu însă să vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă!

Cei vârstnici trebuie să fie demni, onorabili, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare.

Tot astfel, și femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare respectuoasă, să nu fie acuzatoare, nici înrobite de vin, să fie unele care îi învață pe alții ce este bine,

astfel încât să le poată sfătui pe cele tinere să fie iubitoare de soți, iubitoare de copii,

cumpătate, curate, bune gospodine, să fie supuse soților lor, astfel încât Cuvântul lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău.

Tot astfel, îndeamnă-i și pe cei tineri să fie cu stăpânire de sine.

În toate lucrurile, dă-te ca exemplu prin lucrări bune, printr-o învățătură curată, prin demnitate,

printr-o vorbire sănătoasă, ireproșabilă, pentru ca aceia care se împotrivesc să fie făcuți de rușine și să nu aibă nimic rău de spus despre noi.

Spune-le sclavilor să le fie supuși în toate stăpânilor lor, să le fie plăcuți, să nu le întoarcă vorba,

10 să nu fure, ci să dovedească că, în toate, sunt buni și credincioși, pentru ca astfel să arate în toate frumusețea învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat

12 și ne învață să renunțăm la lipsa de evlavie și la poftele lumești și să trăim în veacul de acum într-un mod cumpătat, drept și evlavios,

13 în timp ce așteptăm fericita nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Cristos.

14 El S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curățească un popor care să fie doar al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.

15 Spune aceste lucruri, îndeamnă și mustră cu toată autoritatea! Nimeni să nu te disprețuiască!

Copyright information for NTLR