a+ 3:13 Posibil un expert în Legea iudaică, dar, mai probabil, un expert în legea civilă

Titus 3

Gata pentru orice faptă bună

1Amintește-le să fie supuși conducătorilor și autorităților, să fie ascultători, gata pentru orice faptă bună,

2să nu insulte pe nimeni, să nu fie certăreți, să fie blânzi, să arate tot respectul față de toți oamenii.

3Căci și noi eram odată nesăbuiți, neascultători, rătăciți, sclavi ai poftelor și ai diferitelor plăceri, trăind în răutate și invidie, fiind urâți de alții și urându-ne unii pe alții.

4Dar când s-a arătat bunătatea și dragostea de oameni a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,

5El ne-a mântuit, însă nu datorită faptelor pe care le-am înfăptuit noi în dreptate, ci potrivit cu mila Lui, prin spălarea făcută de nașterea din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,

6pe Care L-a turnat peste noi din belșug, prin Isus Cristos, Mântuitorul nostru,

7pentru ca, fiind îndreptățiți prin harul Lui, să putem deveni moștenitori, având nădejdea vieții veșnice.

8Acest cuvânt este vrednic de încredere și doresc să insiști asupra acestor lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie fruntași în a face fapte bune. Aceste lucruri sunt bune și de folos pentru oameni.

9Ferește-te de controverse nesăbuite, de genealogii, de certuri și de lupte cu privire la Lege, pentru că sunt fără folos și zadarnice!

10După primul și al doilea avertisment să nu mai ai nimic de-a face cu cel ce provoacă dezbinări,

11deoarece știi că un astfel de om este stricat și păcătuiește, fiind de la sine condamnat.

Instrucțiuni finale

12Când îl voi trimite la tine pe Artemas sau pe Tihicus, grăbește-te să vii la mine în Nicopole, căci am hotărât să rămân peste iarnă acolo.

13Fă tot ce poți pentru a-i ajuta pe legiuitorul a  Zenas și pe Apolos în călătoria lor, ca să nu le lipsească nimic.

14Ai noștri trebuie să învețe să fie fruntași în fapte bune, pentru a ajuta la nevoile urgente, ca să nu fie neroditori.

15Toți cei ce sunt împreună cu mine te salută. Salută-i pe cei ce ne iubesc în credință! Harul să fie cu voi toți.

Copyright information for NTLR