a+ 1:5 Sau: prezbiteri; peste tot în capitol
b+ 1:6 Sau: căsătorit o singură dată; sau: să-i fie credincios soției lui
c+ 1:7 Sau: episcopul
d+ 1:12 Pavel citează din Epimenides (cca 600 î.Cr. ), care era originar din Cnossos, Creta; în literatura greacă a „cretaniza “ însemna a minți

Titus 1

1Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Cristos, după credința aleșilor lui Dumnezeu și după cunoașterea adevărului, care este potrivit cu evlavia,

2în nădejdea vieții veșnice, pe care Dumnezeu, Care nu minte, a promis-o înainte de vremurile veșniciilor,

3iar la vremea potrivită Și-a descoperit Cuvântul prin predicarea care mi-a fost încredințată prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,

4către Titus, adevăratul meu copil în credința pe care o împărtășim împreună: har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Cristos Isus, Mântuitorul nostru!

Slujba lui Titus în Creta

5Te-am lăsat în Creta ca să pui în ordine lucrurile care au mai rămas de rânduit și să numești bătrâni a în fiecare cetate, așa cum ți-am poruncit.

6Dar bătrânultrebuie să fie cineva fără pată, soț al unei singure femei b, având copii credincioși, care să nu fie acuzați de destrăbălare sau de neascultare.

7Căci supraveghetorul c, ca administrator al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără pată, să nu fie arogant, nici mânios, nici bețiv, nici bătăuș, nici lacom de câștig,

8ci trebuie să fie ospitalier, să iubească binele, să fie cumpătat, drept, sfânt, înfrânat,

9să se țină de Cuvântul vrednic de încredere, care este potrivit cu învățătura primită, pentru a-i putea încuraja și pe alții prin învățătura sănătoasă și pentru a-i mustra pe cei ce vorbesc împotrivă.

10Sunt mulți răzvrătiți, palavragii și înșelători, îndeosebi printre cei circumciși,

11care trebuie făcuți să tacă, pentru că buimăcesc case întregi, învățându-i pe oameni ceea ce n-ar trebui, de dragul unui câștig rușinos.

12Chiar unul dintre ei, un profet de-al lor, a zis: „Cretanii sunt întotdeauna niște mincinoși, niște fiare rele și niște pântece leneșe d.“

13Mărturia aceasta este adevărată. Din acest motiv, mustră-i cu asprime, ca să fie sănătoși în credință

14și să nu dea atenție miturilor iudaice și poruncilor oamenilor care se întorc de la adevăr!

15Pentru cei curați, toate sunt curate, dar pentru cei pângăriți și necredincioși, nimic nu este curat, ci până și mintea, și conștiința le sunt pângărite.

16Ei pretind că-L cunosc pe Dumnezeu, dar prin faptele lor Îl neagă. Sunt odioși, neascultători, incapabili de orice lucrare bună.

Copyright information for NTLR