a+ 10:1 Sau: ploaie primăvăratică, sezonul ploios în Canaan începând în octombrie și sfârșindu-se în aprilie
b+ 10:1 Sau: fulgerele
c+ 10:1 TM, lit.: care le dă ploaie îmbelșugată; Siriacă: care vă dă ploaie îmbelșugată
d+ 10:2 Idoli ai casei, așa cum erau penații în mitologia etruscă și romană
e+ 10:2 Sau: prostii, lucruri fără valoare
f+ 10:2 Sau: minciuni: / ei spun visuri care sunt false
g+ 10:3 Adică: conducători
h+ 10:5 Sau: conducătorii. / Împreună, 5 ei
i+ 10:6 Sau: Israel (Regatul de Nord), în care dominant era tribul lui Efraim, unul dintre descendenții lui Iosif
j+ 10:8 Sau: le voi fluiera, legat de metafora păstorului
k+ 10:11 LXX; TM: el, posibil cu referire la Domnul
l+ 10:11 LXX; TM: el, posibil cu referire la Domnul

Zechariah 10

DOMNUL va avea grijă de Israel

1„Cereți de la Domnul ploaie, ploaie târzie a  ! Domnul este Cel Ce face norii de furtună b  ; El dă ploaie îmbelșugată oamenilor c  și fiecăruia îi dă un câmp roditor.

2Căci terafimii d  rostesc lucruri nelegiuite e  , iar ghicitorii văd minciuni; visătorii spun visuri care sunt false f  și mângâie cu nimicuri. De aceea, poporul rătăcește ca o turmă, suferă pentru că nu este nici un păstor.

3Mânia Mea s-a dezlănțuit împotriva păstorilor și îi voi pedepsi pe țapi g  ; căci Domnul Oștirilor Își cercetează turma, Casa lui Iuda, și o va face asemenea calului Său maiestuos în luptă.

4Din Iuda va ieși piatra din capul unghiului, din el va ieși țărușul, din el va ieși arcul de război, din el vor ieși toți conducătorii laolaltă!

5Ei h  vor fi ca vitejii care bătătoresc noroiul ulițelor în luptă! Ei se vor lupta, căci Domnul este cu ei, și îi vor face de rușine pe călăreți!

6Voi întări Casa lui Iuda și voi izbăvi Casa lui Iosif i  ! Îi voi aduce înapoi, pentru că Îmi este milă de ei și vor fi ca și cum nu i-aș fi respins, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor, și Eu le voi răspunde!

7Efraimiții vor fi ca niște viteji și inima lor se va bucura ca de vin! Fiii lor vor vedea aceasta și se vor bucura, iar inima lor se va veseli în Domnul.

8Le voi da un semnal j  și-i voi aduna, căci i-am răscumpărat; vor fi la fel de numeroși cum erau odinioară!

9Chiar dacă îi voi împrăștia printre popoare și acolo, departe, ei își vor aminti de Mine! Ei și fiii lor vor trăi și se vor întoarce.

10Eu îi voi aduce înapoi din țara Egiptului și îi voi aduna din Asiria! Îi voi aduce în Ghilad și în Liban și nu le va mai ajunge teritoriul!

11Ei k  vor trece prin marea necazului; vor l  lovi în valurile mării și toate adâncimile Nilului vor fi uscate! Mândria Asiriei va fi doborâtă și sceptrul Egiptului va fi îndepărtat.

12Îi voi întări în Domnul și în Numele Lui vor umbla, zice Domnul.“

Copyright information for NTLR