a+ 12:5 Sau: Locuitorii Ierusalimului își au puterea în
b+ 12:6 TM adaugă: în Ierusalim
c+ 12:10 Sau: Duhul
d+ 12:11 Probabil un obicei păgân, prin care era jelită o zeitate, în cazul acesta Hadad-Rimon ( Baal la fenicieni), zeul furtunii la semiți (vezi și Ezech. 8:14 ); posibil cu referire la locul unde poporul a plâns moartea regelui Iosia (vezi 2 Cron. 35:20-27 )

Zechariah 12

Biruința Ierusalimului

1O profeție. Cuvântul Domnului cu privire la Israel, zice Domnul , Cel Ce a întins cerurile și a întemeiat pământul, Cel Ce a întocmit duhul omului înăuntrul lui:

2„Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir amețitor pentru toate popoarele dimprejur și chiar și pentru Iuda, atunci când Ierusalimul va fi asediat.

3În ziua aceea, voi preface Ierusalimul într-o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce vor încerca să o miște se vor răni; da, toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui.

4În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi toți caii cu panică, iar pe călăreți cu nebunie. Voi avea însă ochii deschiși asupra Casei lui Iuda, atunci când voi lovi cu orbire toți caii popoarelor!

5Atunci conducătorii lui Iuda își vor zice în inima lor: «Locuitorii Ierusalimului sunt puterea noastră, prin a  Domnul Oștirilor, Dumnezeul lor!»

6În ziua aceea, îi voi face pe conducătorii lui Iuda ca un vas cu jăratic sub o grămadă de lemne și ca o torță aprinsă într-un snop! Ei vor devora, în dreapta și în stânga, toate popoarele din jur, în timp ce Ierusalimul va fi locuit din nou pe propriul lui loc b  .

7Domnul va izbăvi mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca măreția Casei lui David și măreția locuitorilor Ierusalimului să nu se înalțe peste Iuda.

8În ziua aceea, Domnul îi va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, astfel că cel mai neînsemnat dintre ei va fi, în acea zi, ca și David, iar Casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor.

9În ziua aceea, voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului.

Plânset pentru Cel pe Care L-au străpuns

10Și voi turna peste Casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh c  de har și de rugăciune. Vor privi la Mine, la Cel pe Care L-au străpuns și Îl vor jeli cum jelește cineva pe singurul său fiu și se vor tângui amarnic, cum se tânguie cineva după întâiul născut.

11În ziua aceea, jalea va fi mare în Ierusalim, la fel ca jalea lui Hadad-Rimon d  , în valea Meghido.

12Țara va jeli, fiecare clan jelind în mod separat: clanul casei lui David, separat, și soțiile lor, separat; clanul casei lui Natan, separat, și soțiile lor, separat;

13clanul casei lui Levi, separat, și soțiile lor, separat; clanul lui Șimei, separat, și soțiile lor, separat;

14toate celelalte clanuri rămase, adică fiecare clan, separat, și soțiile lor, separat.

Copyright information for NTLR