a+ 13:3 Vezi Deut. 13:6-9
b+ 13:5 Lit.: am posedat
c+ 13:6 S au pe spate (vezi 1 Regi 18:28 ); lit.: dintre mâini
d+ 13:7 Sau: pentru ca oile să se risipească; LXX: Loviți păstorul și risipiți oile!

Zechariah 13

Îndepărtarea necurăției din țară

1În ziua aceea, se va deschide Casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor care să-i spele de păcat și necurăție.

2În ziua aceea, zice Domnul Oștirilor, voi stârpi din țară numele idolilor și nu vor mai fi amintiți! De asemenea, voi îndepărta din țară profeții și duhul necurat.

3Când cineva va mai profeți, tatăl său și mama sa, care l-au născut, îi vor zice: «Nu vei mai trăi, căci ai spus minciuni în Numele Domnului!» Și înșiși tatăl său și mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge atunci când va profeți! a 

4În ziua aceea, fiecărui profet îi va fi rușine, când va profeți, de viziunea lui și nu se va mai îmbrăca cu o mantie de păr ca să înșele,

5ci fiecare va zice: «Eu nu sunt profet, ci sunt un lucrător al pământului, căci am lucrat b  pământul încă din tinerețea mea!»

6Și dacă-l va întreba cineva: «De unde ai aceste răni pe piept c  ?», el va răspunde: «Sunt rănile primite în casa prietenilor mei!»“

Păstorul lovit, oile risipite

7„Ridică-te, sabie, împotriva păstorului Meu și împotriva omului care-Mi este apropiat! zice Domnul Oștirilor. Lovește păstorul, și oile vor fi risipite d  ! Îmi voi întoarce mâna împotriva celor neînsemnați!

8În toată țara, zice Domnul , două treimi vor fi tăiate și vor pieri, iar o treime va fi lăsată.

9Dar pe treimea aceasta o voi pune în foc și o voi curăța cum se curăță argintul, o voi încerca cum se încearcă aurul. Ei vor striga în Numele Meu, iar Eu le voi răspunde. Eu voi zice: «Acesta este poporul Meu!» și fiecare va spune: « Domnul este Dumnezeul meu!»“

Copyright information for NTLR