a+ 3:1 Satan înseamnă vrăjmaș, acuzator
b+ 3:9 Sau: fațete

Zechariah 3

A patra viziune: Iosua și Satan înaintea DOMNULUI

1Apoi mi i-a arătat pe marele preot Iosua, stând în fața îngerului Domnului, și pe Satan a  stând la dreapta lui, ca să-l acuze.

2Domnul i-a zis lui Satan: « Domnul să te mustre, Satan! Domnul , Cel Care a ales Ierusalimul, să te mustre! Nu este acesta un tăciune smuls din foc?»

3Iosua însă era îmbrăcat în haine murdare și stătea înaintea îngerului.

4Atunci îngerul le-a spus celor ce stăteau înaintea lui: «Îndepărtați hainele murdare de pe el!» Apoi i-a zis lui Iosua: «Privește! Am îndepărtat de la tine vina și te voi îmbrăca în haine de sărbătoare!»

5Atunci eu am zis: «Să i se pună pe cap o mitră curată!» I-au pus mitra curată pe cap și l-au îmbrăcat, în timp ce îngerul Domnului stătea acolo.

6Îngerul Domnului i-a făcut lui Iosua următoarea mărturisire:

7«Așa vorbește Domnul Oștirilor: ‘Dacă vei umbla în căile Mele și dacă vei păzi cerințele Mele, atunci vei judeca în Casa Mea, vei supraveghea curțile Mele și îți voi da drept printre cei ce stau aici.

8Ascultă deci, mare preot Iosua, atât tu, cât și confrații tăi, care stau înaintea ta, căci acești oameni sunt un semn pentru ceea ce voi face: Îl voi aduce pe Robul Meu, Vlăstarul.

9Iată piatra pe care am pus-o înaintea lui Iosua! Acea piatră are șapte ochi b  . Voi ciopli pe ea o inscripție, zice Domnul Oștirilor, și voi îndepărta vina acestei țări într-o singură zi.

10În ziua aceea, zice Domnul Oștirilor, fiecare își va chema prietenul sub vița și sub smochinul său!’»

Copyright information for NTLR