a+ 4:7 Sau: Cine
b+ 4:10 Sau: piatra aleasă, cu referire la piatra din vârf din v. 7
c+ 4:14 Marele preot Iosua și Zerub-Babel, ultimul fiind din spița regală a lui David

Zechariah 4

A cincea viziune: sfeșnicul de aur și cei doi măslini

1Îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit așa cum este deșteptat un om din somnul lui.

2Apoi m-a întrebat: – Ce vezi? Eu i-am răspuns: – Văd un sfeșnic, tot din aur, cu o cupă în vârful lui și cu șapte candele pe el; mai sunt și șapte tuburi pentru cele șapte candele care se află în vârf.

3De asemenea, mai văd doi măslini: unul în partea dreaptă a cupei, iar celălalt în partea stângă a ei.

4L-am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine: – Ce înseamnă acestea, stăpânul meu?

5Îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: – Nu știi ce înseamnă acestea? Nu, stăpânul meu! am răspuns eu.

6Atunci el mi-a zis: – Acesta este Cuvântul Domnului către Zerub-Babel: «Nu prin putere și nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul Oștirilor.

7Ce a ești tu, munte măreț? Înaintea lui Zerub-Babel vei deveni un loc neted! El va așeza piatra cea din vârf în vuietul strigătelor de: ‘Har! Har pentru ea!’»

8Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

9«Mâinile lui Zerub-Babel au pus temelia acestei Case și tot mâinile lui o vor termina! Și vei ști astfel că Domnul Oștirilor M-a trimis la voi!

10Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe?! Ei se vor bucura când vor vedea firul cu plumb b în mâna lui Zerub-Babel! Aceștia șapte sunt ochii Domnului care străbat întreg pământul.»

11Atunci l-am întrebat: – Ce înseamnă acești doi măslini din partea dreaptă a sfeșnicului și din partea stângă a lui?

12L-am întrebat a doua oară: – Ce înseamnă aceste două ramuri de măslin dintre cele două tuburi de aur, care fac să curgă uleiul auriu?

13Nu știi ce înseamnă? mi-a zis el. – Nu, stăpânul meu! am răspuns eu.

14Atunci el mi-a zis: – Aceștia sunt cei doi unși c care stau lângă Stăpânul întregului pământ.

Copyright information for NTLR