a+ 6:3 Sau: tărcați și suri; și în v. 7
b+ 6:5 Sau: duhuri
c+ 6:6 Sau: înspre apus
d+ 6:8 Sau: duhul; sau: vor aduce pacea Mea în acel ținut, în sensul că mânia (lit.: duhul; vezi Ecl. 10:4, unde același cuvânt a fost tradus cu mânie ) lui Dumnezeu se va odihni în acel ținut
e+ 6:11 LXX, Siriacă, Tg; TM: coroane
f+ 6:12-13 În plan apropiat este vorba despre Zerub-Babel, din spița lui David, și despre marele preot Iosua, deoarece în Israel cele două oficii nu se confundau; însă în plan îndepărtat este vorba despre Mesia, care va uni cele două oficii într-o singură persoană (vezi Ps. 110 )
g+ 6:14 Siriacă (vezi și v. 10 ); TM: Helem
h+ 6:14 Siriacă (vezi și v. 10 ); TM: Hen („Cel binevoitor“), posibil un alt nume al lui Iosia

Zechariah 6

A opta viziune: cele patru care

1Mi-am ridicat din nou ochii, m-am uitat și am văzut patru care ieșind dintre doi munți; erau niște munți de bronz.

2La primul car erau niște cai roșii, la al doilea car erau cai negri,

3la al treilea car erau cai albi, iar la al patrulea car erau niște cai tărcați, toți cai puternici a.

4L-am întrebat atunci pe îngerul care vorbea cu mine: – Ce înseamnă acestea, stăpânul meu?

5Îngerul mi-a răspuns: – Acestea sunt cele patru vânturi b ale cerurilor, care ies de unde le era locul, de lângă Stăpânul întregului pământ.

6Caii cei negri au pornit înspre ținutul din nord, cei albi au pornit după ei c, iar cei tărcați au pornit înspre ținutul din sud.

7Când caii cei puternici au ieșit, erau dornici să meargă să străbată pământul. Îngerul le-a zis: «Duceți-vă și străbateți pământul!» Și ei l-au străbătut.

8Apoi el m-a strigat și mi-a vorbit astfel: – Privește, cei care se îndreaptă spre ținutul din nord vor face ca Duhul d Meu să se odihnească în acel ținut!“

Promisiunea regelui-preot care va reconstrui Templul

9După aceea, Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

10„Să iei argint și aur de la exilații Heldai, Tobia și Iedaia. Să te duci tu însuți în ziua aceea și să intri în casa lui Iosia, fiul lui Țefania. Toți aceștia au venit din Babilon.

11Să iei argint și aur, să faci cu ele o coroană e și s-o pui pe capul marelui preot Iosua, fiul lui Iehoțadak.

12Apoi să-i spui următoarele: «Așa vorbește Domnul Oștirilor: ‘Iată-l pe omul, al cărui nume este Vlăstarul; el va da mlădițe din el și va zidi Templul Domnului!

13Da, el va zidi Templul Domnului și va avea parte de măreție! El se va așeza pe tronul lui și va împărăți! Totodată va fi și preot pe tronul lui, existând armonie deplină între cele două îndatoriri!’» f

14Coroana va fi pentru Heldai g, pentru Tobia, pentru Iedaia și pentru Iosia h, fiul lui Țefania, ca o aducere aminte în Templul Domnului.

15Chiar și cei de departe vor veni și vor zidi Templul Domnului! Și veți ști astfel că Domnul Oștirilor M-a trimis la voi. Aceasta însă se va întâmpla dacă veți asculta cu atenție de glasul Domnului, Dumnezeul vostru.“

Copyright information for NTLR