a+ 7:1 7 decembrie 518 î.Cr.
b+ 7:3 Vezi nota de la 8:19
c+ 7:5 Vezi nota de la 8:19
d+ 7:7 Ținutul pustiu din sudul Canaanului, între Beer-Șeba și Kadeș-Barnea
e+ 7:7 Ebr.: Șefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului și țărmul Mediteranei
f+ 7:13 Ebr.: El

Zechariah 7

Adevărata închinare: dreptatea, bunătatea și mila

1În cel de-al patrulea an al domniei împăratului Darius, Cuvântul Domnului a venit la Zaharia în ziua a patra a lunii a noua, adică luna Chislev a.

2Cei din Betel îi trimiseseră pe Sarețer și pe Reghem-Melek, împreună cu oamenii săi, ca să se roage Domnului

3și să-i întrebe pe preoții din Casa Domnului Oștirilor și pe profeți: „Trebuie să plângem în luna a cincea b și să postim la fel cum am făcut atâția ani?“

4Atunci Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis:

5„Vorbește întregului popor al țării, precum și preoților și spune-le: «Când ați postit și v-ați tânguit în lunile a cincea și a șaptea c, în timpul acestor șaptezeci de ani, oare pentru Mine ați postit voi?

6Iar când mâncați și beți, oare nu pentru voi înșivă mâncați și beți?

7Nu sunt acestea cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin profeții din vechime, când Ierusalimul era locuit și în pace, alături de cetățile din jurul lui, iar Neghevul d și zona deluroasă e erau și ele locuite?»“

8Cuvântul Domnului a venit din nou la Zaharia și i-a zis:

9„Așa vorbește Domnul Oștirilor: «Înfăptuiți judecată dreaptă și fiecare să arate bunătate și milă față de semenul său!

10Nu asupriți pe văduvă sau pe orfan, nici pe străin sau pe sărac și nici unul să nu gândească rău în inima lui împotriva semenului său!»

11«Dar ei au refuzat să asculte, și-au întors spatele cu încăpățânare și și-au astupat urechile ca să n-audă!

12Și-au făcut inima tare ca diamantul, ca să n-asculte Legea și cuvintele pe care le trimitea Domnul Oștirilor prin Duhul Său, prin profeții din vechime. Și astfel a venit o mare mânie de la Domnul Oștirilor.

13Când Eu f am chemat, ei n-au ascultat. Tot astfel, când ei vor chema, nici Eu nu voi asculta, zice Domnul Oștirilor.

14I-am împrăștiat asemenea unei furtuni printre toate neamurile pe care nu le cunoșteau, iar țara a fost pustiită în urma lor, așa că nimeni nu mai trecea prin ea și nu se mai întorcea prin ea. Și au prefăcut astfel țara cea plăcută într-o pustietate.»“

Copyright information for NTLR