a+1 1:3 Cu sensul de idoli
b+2 1:3 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: mării / și lucrurile care i-au făcut pe cei răi să se poticnească; sau: și îi voi face pe cei răi să se poticnească; sau: mării. / Cei răi vor avea doar un morman de ruine!
c+ 1:4 Zeul canaanit al fertilității
d+ 1:4 LXX; TM: numele preoților idolatri și al preoților (posibil ca primul termen să se refere la preoții păgâni – vezi 2 Regi 23:5 și Osea 10:5 – iar al doilea, la preoții apostați)
e+ 1:5 Ebr.: Malcam ( Milcomi ), o variantă a lui Moleh , zeul suprem al amoniților
f+ 1:7 Vezi Ier. 46:10; Ezech. 39:17
g+ 1:9 Vezi 1 Sa m. 5:5
h+ 1:9 Lit.: casa stăpânilor lor
i+ 1:10 Sau: al doilea cartier, posibil o zonă a orașului unde locuiau cei mai înstăriți
j+ 1:11 Sau: ai târgului, o zonă a Ierusalimului în care locuiau probabil negustorii străini; lit.: ai Mortarului
k+ 1:11 Lit.: toți cei ce cântăresc
l+ 1:12 Sau: care se complac ( în păcat ); sau: care se simt în siguranță
m+ 1:12 Expresia sugerează indiferența și starea de complacere în păcat
n+ 1:18 Sau: Întregul pământ
o+ 1:18 Sau: pământului

Zephaniah 1

Cuvântul DOMNULUI care a venit la Țefania, fiul lui Cuși, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda:

Iminența judecății

„Voi spulbera totul de pe fața pământului! zice DOMNUL.

Voi spulbera oamenii și animalele, voi spulbera păsările cerului și peștii mării, pietrele de poticnire a  1 și pe cei răi împreună cu ele b  2! Îi voi nimici pe oameni de pe fața pământului! zice DOMNUL.

Judecată împotriva lui Iuda

Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda și împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului! Voi distruge din acest loc orice urmă de închinare la Baal c și numele preoților idolatri d ,

pe cei ce se închină pe acoperișuri oștirii cerului, pe cei ce se închină jurând pe DOMNUL , dar care jură și pe Moleh e ,

pe cei care s-au abătut de la DOMNUL și pe cei care nu-L mai caută pe DOMNUL , nici nu mai întreabă de El!

Să se facă tăcere înaintea Stăpânului DOMN , fiindcă ziua DOMNULUI este aproape! DOMNUL a pregătit o jertfă f și Și-a pus deoparte oaspeții.

În ziua jertfei DOMNULUI , îi voi pedepsi pe prinți și pe fiii regelui, și pe toți cei ce poartă haine străine!

În ziua aceea îi voi pedepsi pe toți cei ce sar peste prag g , care umplu templul zeilor lor h cu violență și înșelăciune!“

10 „În ziua aceea, zice DOMNUL , se va auzi un strigăt de durere dinspre Poarta Peștilor, un urlet dinspre cartierul cel nou i și un mare măcel dinspre dealuri.

11 Jeliți, locuitori ai Macteșului j , căci toți negustorii sunt distruși, toți cei ce vând pe k  argint sunt nimiciți!

12 În vremea aceea, voi răscoli Ierusalimul cu felinare și-i voi pedepsi pe cei mulțumiți l , pe cei ce sunt ca vinul care se îngroașă pe drojdiile lui m , pe cei care zic în inimile lor: « DOMNUL nu va face nici bine, dar nu va face nici rău!»

13 Averea lor va fi de jaf, iar casele lor vor fi pustiite. Își vor zidi case, dar nu vor locui în ele! Își vor planta vii, dar nu le vor bea vinul!

Ziua cea mare a Domnului

14 Ziua cea mare a DOMNULUI este aproape; este aproape și se grăbește să vină! Vuietul zilei DOMNULUI este amarnic; la fel este și urletul celui viteaz acolo.

15 Ziua aceea va fi o zi a furiei, o zi de necaz și strâmtorare, o zi de pustiire și distrugere, o zi de întuneric și negură, o zi cu nori și întunecime,

16 o zi a trâmbiței și a strigătului de război împotriva cetăților fortificate și a turnurilor înalte!

17 Voi aduce un așa necaz asupra oamenilor, încât vor bâjbâi ca niște orbi, căci au păcătuit împotriva DOMNULUI. Sângele le va fi vărsat ca praful, iar măruntaiele − ca balega.

18 Nici argintul și nici aurul lor nu vor putea să-i scape în ziua furiei DOMNULUI! Întreaga țară n  va fi mistuită de focul geloziei Sale, căci El va aduce cu siguranță o nimicire grabnică asupra tuturor locuitorilor țării o .“

Copyright information for NTLR