a+ 2:3 Lit.: ascunși ( adăpostiți, ocrotiți )
b+ 2:4 Joc de cuvinte bazat pe asonanță între Gaza (ebr.: Aza ) și azuva (părăsită)
c+ 2:4 Sau: luați captivi
d+ 2:4 Joc de cuvinte bazat pe asonanță între Ekron și teaker (dezrădăcinat)
e+ 2:6 Sensul termenului în ebraică este nesigur; sau: adăposturi (lit.: puț, cisternă )
f+ 2:9 Ebr.: YHWH Țevaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi: (1) la oștirile lui Israel ( Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cerești ( Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26 ); (3) la îngeri ( Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2 ); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; și în v. 10
g+ 2:11 Sensul termenului în ebraică este nesigur
h+ 2:12 Locuitori din regiunea Nilului Superior; etiopieni; se face referire la Egipt, care între 715-663 î.Cr. a fost condus de o dinastie etiopiană (cușită)
i+ 2:14 Termenul ebraic se poate referi atât la turme de oi, cât și la cirezi de vite
j+ 2:14 LXX; TM, lit.: animale ale neamului (ebr.: goi ), cel mai probabil o corupere a termenului ebraic pentru vale, câmp (ebr.: ghei )
k+ 2:14 Identificarea exactă a celor două specii de păsări este nesigură
l+ 2.14 Sau: căci El va despuia lucrările din cedru; posibil să fie vorba fie despre grinzile din lemn de cedru, fie despre panelele din lemn de cedru, folosite în palatele și templele asiriene

Zephaniah 2

1„Strângeți-vă laolaltă, adunați-vă, neam fără rușine,

2până nu se împlinește hotărârea, până nu trece timpul ca pleava, până nu vine peste tine mânia aprigă a DOMNULUI și până nu te ajunge ziua mâniei DOMNULUI!

3Căutați pe DOMNUL , toți cei smeriți din țară, voi, care împliniți poruncile Lui! Căutați dreptatea, căutați smerenia! Poate că așa veți fi cruțați a  în ziua mâniei DOMNULUI!

Judecată împotriva Filistiei

4Gaza va fi părăsită b  , iar Așchelonul va fi lăsat în ruină. Cei din Așdod vor fi izgoniți c  ziua-n amiaza mare, iar Ekronul va fi dezrădăcinat d  .

5Vai de cei ce locuiesc pe malul mării, vai de neamul cheretiților! Canaanule, țară a filistenilor, Cuvântul DOMNULUI este împotriva ta!“ „Te voi distruge și vei rămâne fără locuitori!“

6„Malul mării va ajunge pășuni, izlazuri e  pentru păstori și țarcuri pentru oi.

7Malul acesta va fi pentru rămășița casei lui Iuda! Acolo vor găsi ei pășune. Seara se vor odihni în casele Așchelonului, căci DOMNUL , Dumnezeul lor, le va purta de grijă și le va aduce înapoi captivii.“

Judecată împotriva Moabului și Amonului

8„Am auzit batjocurile Moabului și insultele amoniților care Mi-au defăimat poporul și s-au semețit împotriva hotarelor lui!

9De aceea, viu sunt Eu, zice DOMNUL Oștirilor f  , Dumnezeul lui Israel, că Moab va fi ca Sodoma, iar amoniții ca Gomora, un loc plin cu buruieni și cu gropi de sare, un pustiu pe vecie! Rămășița poporului Meu îi va prăda și supraviețuitorii neamului Meu îi vor stăpâni.“

10„Aceasta le va fi plata pentru mândria lor, căci au fost batjocoritori și s-au semețit împotriva poporului DOMNULUI Oștirilor.

11DOMNUL Se va arăta înfricoșător față de ei, căci El îi va nimici g  pe toți zeii pământului! Înaintea Lui se vor închina, fiecare în locul ei, toate neamurile ostroavelor.“

Judecată împotriva cușiților și asirienilor

12„Chiar și voi, cușiților h  , veți fi străpunși de sabia Mea!“

13„ DOMNUL Își va întinde mâna împotriva celor din nord și va nimici Asiria. El va preface Ninive într-o ruină, într-un loc uscat, ca un deșert!

14Turmele i  se vor odihni în mijlocul ei, precum și tot felul de animale sălbatice j  ; ciușul și bufnița k  vor înnopta între capitelurile stâlpilor ei, iar țipătul lor se va auzi prin ferestre. Molozul va fi în pragul porților ei, căci lucrările din cedru vor fi despuiate l  .

15Iată dar cetatea cea veselă, care trăia fără grijă și care își zicea în inima ei: «Doar eu și nimeni altcineva!» Ce ruină s-a ales de ea! A ajuns un culcuș pentru fiarele sălbatice! Toți cei ce trec pe lângă ea fluieră și o arată cu mâna.

Copyright information for NTLR