a+ 3:4 Sau: iresponsabili
b+ 3:4 Sau: Sanctuarul
c+ 3:5 Sau: dimineață Își scoate judecata la lumină, / fără greșeală
d+ 3:7 Pronumele ebraic este de gen feminin și face referire la cetatea Ierusalimului
e+ 3:8 Sau: ca Martor, cf. LXX, Siriacă; TM: să prad
f+ 3:10 Regiunea Nilului Superior; Etiopia și teritoriile învecinate
g+ 3:10 Sensul în ebraică al acestei expresii este nesigur
h+ 3:18 Sensul în ebraică al acestui verset este nesigur; sau: Îi voi aduna pe ai tăi, /care suspină după adunările de sărbătoare; / rușinea ta este o povară pentru tine.

Zephaniah 3

Păcatul și restaurarea Ierusalimului

1Vai de cetatea asupritoare, răzvrătită și pângărită!

2Ea n-ascultă de nici un glas, nu primește nici o disciplinare. Ea nu se încrede în DOMNUL , nu se apropie de Dumnezeul ei.

3Conducătorii ei sunt ca niște lei care răcnesc; judecătorii ei sunt ca niște lupi seara, care nu lasă nimic până dimineață.

4Profeții ei sunt aroganți a  , sunt niște oameni înșelători. Preoții ei pângăresc ceea ce este sfânt b  și calcă în mod violent Legea.

5DOMNUL este cel drept în mijlocul ei și El nu săvârșește nici o nedreptate. În fiecare dimineață Își împarte judecata, în fiecare zori de zi, fără greșeală c  , însă cel nedrept nu știe de rușine.“

6„Am nimicit neamuri! Turnurile le sunt în ruină! Le-am pustiit drumurile! Acum nimeni nu mai umblă pe ele. Cetățile le sunt distruse și au rămas fără oameni, fără locuitori.

7Am zis: «Cu siguranță te d  vei teme de Mine, vei primi disciplinarea!» Astfel, locuința nu i-ar fi fost nimicită și n-ar fi venit peste ea toate pedepsele Mele! Dar ei au fost tot mai dornici să se strice prin toate faptele lor.

8De aceea, așteptați-Mă numai, zice DOMNUL , până în ziua în care Mă voi scula să mărturisesc e  , căci am hotărât să adun neamurile, să strâng regatele ca să-Mi revărs asupra lor indignarea, toată aprinderea mâniei Mele! Tot pământul va fi mistuit de focul geloziei Mele!

9Atunci le voi da popoarelor buze curate, pentru ca toți să cheme Numele DOMNULUI și să-I slujească umăr la umăr.

10De dincolo de râurile din Cuș f  , închinătorii Mei, fiica celor risipiți ai Mei g  , Îmi vor aduce daruri de mâncare.

11În ziua aceea nu vei mai fi făcută de rușine de toate faptele prin care ai păcătuit împotriva Mea, căci atunci îi voi scoate din mijlocul tău pe cei trufași, iar tu nu te vei mai îngâmfa vreodată pe muntele Meu cel sfânt!

12Dar voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit și puțin la număr, care va căuta adăpost în Numele DOMNULUI.

13Rămășița lui Israel nu va mai săvârși nedreptatea; aceștia nu vor mai spune minciuni și în gura lor nu se va mai găsi o limbă înșelătoare. Ei vor găsi pășune, se vor odihni și nimeni nu-i va mai îngrozi.“

Cântec de veselie

14„Strigă de bucurie, fiică a Sionului! Strigă tare, Israele! Veselește-te și bucură-te din toată inima, fiică a Ierusalimului!

15DOMNUL a îndepărtat judecata de la tine, El l-a izgonit pe dușmanul tău. DOMNUL , Împăratul lui Israel, este în mijlocul tău; nu te vei mai teme vreodată de vreun rău!

16În ziua aceea se va zice Ierusalimului: «Nu te teme, Sioane! Să nu-ți slăbească mâinile!

17DOMNUL , Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate izbăvi! El se va bucura de tine nespus, te va liniști cu dragostea Lui și va striga de veselie din pricina ta.»“

18„Îi voi aduna pe cei ce sunt triști din cauza adunărilor de sărbătoare; din tine își trag obârșia. Povara de pe umerii tăi era o rușine. h 

19Iată, în vremea aceea îi voi pedepsi pe toți cei ce te-au asuprit! Îi voi izbăvi pe cei șchiopi și-i voi aduna pe cei ce au fost izgoniți! Le voi da cinste și renume în toate țările unde au fost făcuți de rușine.

20În vremea aceea vă voi aduce înapoi! În vremea aceea vă voi strânge! Vă voi face parte de renume și cinste între toate popoarele pământului, când vă voi aduce înapoi captivii înaintea ochilor voștri, zice DOMNUL. “

Copyright information for NTLR