2 John 1

Jon ramni mə nəkwəkwə e ramvən kɨmi niməhuak kɨrik

  • Yo elda kɨrik, yakamrai nəkwəkwə e, ramvən kɨmi piraovɨn
    1:1 Nɨprai nəgkiarien e “piraovɨn” ramni “niməhuak.”
    yame Kughen rɨmɨrpen, b  mɨne kafan kwajikovə mɨnə. Nəfrakɨsien mə yakorkeikei pɨk əmiə. Mərɨg pəh nien mə yo pɨsɨn əmə yakorkeikei əmiə, mərɨg narmamə mɨnə fam e yamə mɨne kharkun mɨn nəfrakɨsien, c  iriə mɨn kasorkeikei əmiə.
Copyright information for `NWI