3 John 1

Jon rɨmə nəkwəkwə e ramvən kɨmi Gaeas

  • Gaeas, ik piak keikei kɨrik. Yo, elda a  kape niməhuak, yakamrai nəkwəkwə e kɨmik. Yakorkeikei əfrakɨs ik.
Copyright information for `NWI