Obadiah 1

Ukuthotshiswa kukaEdoma

1 Lo ngumbono kaObadiya. INkosi uJehova ithi ngoEdoma:

Sizwile imibiko evela e Nkosini, kuthunywe isithunywa phakathi kwezizwe ukuze sithi: Vukani, simvukele silwe laye!
Copyright information for Ndebele