Obadiah 1

Maono ya Obadia.

Hili ndilo asemalo BWANA Mwenyezi kuhusu Edomu:

Tumesikia ujumbe kutoka kwa BWANA:
Mjumbe alitumwa kwa mataifa kusema,
“Inukeni, na twendeni tukapigane vita dhidi ya Edomu.”
Copyright information for Neno