Philemon 1

Paulo, mfungwa wa Kristo Yesu, pamoja na Timotheo ndugu yetu:

Kwa Filemoni rafiki yetu mpendwa na mtenda kazi mwenzetu,
Copyright information for Neno