Psalms 101

Ahadi Ya Kuishi Kwa Uadilifu Na Kwa Haki

(Zaburi Ya Daudi)

1Nitaimba juu ya upendo wako na haki yako;
kwako wewe, Ee BWANA,
nitaimba sifa.
2Nitazingatia kuishi maisha yasiyo na lawama:
utakuja kwangu lini?
Nitatembea nyumbani mwangu
kwa moyo usio na lawama.
3Sitaweka mbele ya macho yangu
kitu kiovu.
Ninayachukia matendo ya watu wasio na imani;
hawatashikamana nami.
4Moyo wa ukaidi utakuwa mbali nami;
nitajitenga na kila ubaya.
5Kila amsingiziaye jirani yake kwa siri,
huyo nitamnyamazisha;
mwenye macho ya dharau
na moyo wa kiburi sitamvumilia.
6Macho yangu yatawaelekea waaminifu katika nchi,
ili waweze kuishi pamoja nami;
yeye ambaye moyo wake
hauna lawama atanitumikia.
7Mdanganyifu hatakaa
nyumbani mwangu,
yeye asemaye kwa uongo
hatasimama mbele yangu.
8Kila asubuhi nitawanyamazisha
waovu wote katika nchi;
nitamkatilia mbali kila mtenda mabaya
kutoka katika mji wa BWANA.
Copyright information for Neno