Psalms 125

Usalama Wa Watu Wa Mungu

(Wimbo Wa Kwenda Juu)

1Wale wamtumainio BWANA ni kama mlima Sayuni,
ambao hauwezi kutikisika wadumu milele.
2Kama milima inavyozunguka Yerusalemu,
ndivyo BWANA anavyowazunguka watu wake
sasa na hata milele.
3Fimbo ya waovu haitadumu juu ya nchi
waliopewa wenye haki,
ili kwamba wenye haki wasije
wakatumia mikono yao
kutenda ubaya.
4Ee BWANA, watendee mema walio wema,
wale walio wanyofu wa moyo.
5Bali wale wanaogeukia njia zilizopotoka,
BWANA atawafukuza
pamoja na watenda mabaya.
Amani iwe juu ya Israeli.
Copyright information for Neno