Psalms 13

Sala Ya Kuomba Msaada

(Kwa Mwimbishaji: Zaburi Ya Daudi)

1Mpaka lini, Ee BWANA? Je, utanisahau milele?
Utanificha uso wako mpaka lini?
2Nitapambana na mawazo yangu mpaka lini
na kila siku kuwa na majonzi moyoni mwangu?
Adui zangu watanishinda mpaka lini?
3Nitazame unijibu, Ee BWANA Mungu wangu.
Uyatie nuru macho yangu,
ama sivyo nitalala usingizi wa mauti;
4adui yangu atasema, “Nimemshinda,”
nao adui zangu watashangilia nitakapoanguka.
5Lakini ninategemea upendo wako usiokoma;
moyo wangu unashangilia katika wokovu wako.
6Nitamwimbia BWANA,
kwa kuwa amekuwa mwema kwangu.
Copyright information for Neno