Psalms 23

BWANA Mchungaji Wetu

(Zaburi Ya Daudi)

1BWANA ndiye mchungaji wangu,
sitapungukiwa na kitu.
2Hunilaza katika malisho
ya majani mabichi,
kando ya maji matulivu huniongoza,
3huifanya upya nafsi yangu.
Huniongoza katika njia za haki
kwa ajili ya jina lake.
4Hata kama nikipita katikati
ya bonde la uvuli wa mauti,
sitaogopa mabaya,
kwa maana wewe upo pamoja nami;
fimbo yako na mkongojo wako
vyanifariji.
5Waandaa meza mbele yangu
machoni pa adui zangu.
Umenipaka mafuta kichwani pangu,
kikombe changu kinafurika.
6Hakika wema na upendo vitanifuata
siku zote za maisha yangu,
nami nitakaa nyumbani mwa BWANA
milele.
Copyright information for Neno