Psalms 67

Mataifa Yahimizwa Kumsifu Mungu

(Kwa Mwimbishaji: Na Ala Za Nyuzi Za Muziki. Zaburi. Wimbo)

1Mungu uturehemu na kutubariki,
na kutuangazia nuru za uso wako,
2ili njia zako zijulikane duniani,
wokovu wako katikati ya mataifa yote.
3Ee Mungu, mataifa na wakusifu,
mataifa yote na wakusifu.
4Mataifa yote na wafurahi na kuimba kwa shangwe,
kwa kuwa unatawala watu kwa haki
na kuongoza mataifa ya dunia.
5Ee Mungu, mataifa na wakusifu,
mataifa yote na wakusifu.
6Ndipo nchi itatoa mazao yake,
naye Mungu, Mungu wetu, atatubariki.
7Mungu atatubariki
na miisho yote ya dunia itamcha yeye.
Copyright information for Neno