Psalms 67

Mataifa Yahimizwa Kumsifu Mungu

(Kwa Mwimbishaji: Na Ala Za Nyuzi Za Muziki. Zaburi. Wimbo)

Mungu uturehemu na kutubariki,
na kutuangazia nuru za uso wako,
ili njia zako zijulikane duniani,
wokovu wako katikati ya mataifa yote.
Ee Mungu, mataifa na wakusifu,
mataifa yote na wakusifu.
Mataifa yote na wafurahi na kuimba kwa shangwe,
kwa kuwa unatawala watu kwa haki
na kuongoza mataifa ya dunia.
Ee Mungu, mataifa na wakusifu,
mataifa yote na wakusifu.
Ndipo nchi itatoa mazao yake,
naye Mungu, Mungu wetu, atatubariki.
Mungu atatubariki
na miisho yote ya dunia itamcha yeye.
Copyright information for Neno