3 John 1

Den eldste til den kjære Gaius, som eg elskar i sanning.
Copyright information for NorSMB