Psalms 11

Til songmeisteren; av David. Til Herren flyr eg inn; kor kann de då segja til mi sjæl: «Fly til dykkar fjell som ein fugl! For sjå, dei ugudlege spenner bogen, dei hev lagt si pil på strengen til å skjota i myrkret på dei trugne i hjarta. Når grunnvollarne vert nedrivne, kva kann då ein rettferdig gjera?» Herren er i sitt heilage tempel, Herrens kongsstol er i himmelen, hans augo skodar, ein blink av hans augo prøver menneskjeborni. Herren prøver den rettferdige; men den ugudlege og den som elskar vald, honom hatar hans sjæl. Han skal lata snaror regna ned på dei ugudlege, eld og svåvel og glodheit vind vert deim tilmælt i deira staup. For Herren er rettferdig, han elskar rettferd, den trugne skal skoda hans åsyn.
Copyright information for NorSMB