Psalms 82

Ein salme av Asaf. Gud stend i Guds samling; midt imillom gudar held han dom: «Kor lenge vil de døma rangt og halda med dei ugudlege? Sela. Døm den ringe og farlause! Lat armingen og den fatige få sin rett! Berga den ringe og fatige, frels han frå handi åt dei ugudlege! Dei veit inkje og skynar inkje, dei ferdast i myrker; alle grunnvollar til jordi ruggar. Eg hev sagt: «De er gudar, søner til den Høgste er de alle.» Men sanneleg, som menneskje skal de døy, og som ein av hovdingarne skal de falla.» Statt upp, Gud, haldt dom yver jordi! For du eig alle heidningar.
Copyright information for NorSMB