Amos 1

De ord som Amos, en av hyrdene fra Tekoa, mottok i sine syner om Israel i de dager da Ussias var konge i Juda og Jeroboam, Joas' sønn, konge i Israel, to år før jordskjelvet. Han sa: Herren skal brøle fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem, og hyrdenes beitemarker skal sørge, og Karmels topp bli tørr. Så sier Herren: For tre misgjerninger av Damaskus, ja for fire vil jeg ikke ta det
hvad jeg har besluttet; AMO 1, 4. 5.
tilbake - fordi de tresket Gilead med treskesleder av jern
2SA 12, 31. JES 28, 27. 28; 41, 15.
;
men jeg vil sende ild mot Hasaels hus, og den skal fortære Benhadads palasser, og jeg vil sønderbryte Damaskus' portbom og utrydde dem som bor i Avens dal, og den som bærer kongestaven, i Bet-Eden; og Syrias folk skal bortføres til Kir, sier Herren. Så sier Herren: For tre misgjerninger av Gasa, ja for fire vil jeg ikke ta det tilbake - fordi de bortførte alt folket som fanger og overgav dem til Edom; men jeg vil sende ild mot Gasas murer, og den skal fortære dets palasser, og jeg vil utrydde dem som bor i Asdod, og den som bærer kongestaven, i Askalon, og jeg vil vende min hånd mot Ekron, og det som er igjen av filistrene, skal gå til grunne, sier Herren, Israels Gud. Så sier Herren: For tre misgjerninger av Tyrus, ja for fire vil jeg ikke ta det tilbake - fordi de overgav alt folket som fanger til Edom og ikke kom brorpakten i hu; 10 men jeg vil sende ild mot Tyrus' murer, og den skal fortære dets palasser. 11 Så sier Herren: For tre misgjerninger av Edom, ja for fire vil jeg ikke ta det tilbake - fordi han forfulgte sin bror med sverd og kvalte sin barmhjertighet, og hans vrede stadig sønderrev, og han alltid holdt på sin harme; 12 men jeg vil sende ild mot Teman, og den skal fortære Bosras palasser. 13 Så sier Herren: For tre misgjerninger av Ammons barn, ja for fire vil jeg ikke ta det tilbake - fordi de skar op de fruktsommelige kvinner i Gilead for å utvide sitt landemerke; 14 men jeg vil stikke ild på Rabbas murer, og den skal fortære dets palasser, under hærskrik på stridens dag, i storm på uværets dag, 15 og deres konge skal føres bort som fange, både han og hans fyrster, sier Herren.
Copyright information for Norsk