Hosea 12

Efra'im har omringet mig med løgn, og Israels hus med svik; og Juda er ennu gjenstridig mot Gud, mot den trofaste Hellige. Efra'im higer efter vind, han jager efter østenvær; hele dagen dynger han op løgn og ødeleggelse; de inngår pakt med Assur, de fører olje til Egypten. Herren har trette med Juda, og han skal hjemsøke Jakob for hans ferds skyld, betale ham efter hans gjerninger. I mors liv holdt han sin bror i hælen, og i sin manndomskraft kjempet han med Gud. Han kjempet med engelen og vant; han gråt og bad ham om nåde; i Betel møtte han ham, og der talte han med oss. Og Herren, hærskarenes Gud - Herren er det navn han skal kalles med. Og du - til din Gud skal du vende om; hold fast ved miskunnhet og rett, og bi stadig på din Gud! I Kana'ans
Israel lignes med det kana'anittiske handelsfolk.
hånd er det falsk vekt; å gjøre urett er hans lyst.
Og Efra'im sier: Ja, jeg er blitt rik, har vunnet mig gods; men i alt mitt strev skal ingen kunne finne nogen urett - nogen synd. 10 Men jeg er Herren din Gud fra Egyptens land; jeg vil ennu la dig bo i telt likesom i høitidsdagene. 11 Jeg har talt til profetene, og jeg har latt dem se syner i mengde, og gjennem profetene har jeg talt i lignelser. 12 Er Gilead fullt av misgjerninger, så skal de også bli rent til intet; har de ofret okser i Gilgal, så skal og deres altere bli som stenrøser langsmed markens furer. 13 Jakob flyktet til Arams land
d.e. Mesopotamia.
, Israel tjente for å vinne en hustru - for å vinne en hustru voktet han får.
14 Men ved en profet førte Herren Israel op fra Egypten, og ved en profet voktet han det. Efra'im har vakt bitter harme; derfor skal hans Herre la hans blodskyld komme over ham, og hans hån skal han gjengjelde ham.
Copyright information for Norsk