Job 16

Da tok Job til orde og sa: Jeg har hørt meget som dette; I er plagsomme trøstere alle sammen. Blir det aldri ende på de vindige ord? Eller hvad egger dig til å svare? Også jeg kunde tale som I; om I var i mitt sted, kunde jeg sette ord sammen mot eder, og jeg kunde ryste på hodet over eder; jeg kunde styrke eder med min munn
d.e. med tomme ord.
, og mine lebers medynk kunde stille eders smerte.
Om jeg taler, stilles ikke min smerte, og lar jeg det være, hvad lindring får jeg da? Ja, nu har han trettet mig ut; du har ødelagt hele mitt hus. Og du grep mig fatt - det blev et vidne mot mig; min magerhet stod op imot mig, like i mitt åsyn vidnet den mot mig. Hans vrede sønderrev mig og forfulgte mig; han skar tenner imot mig; som min motstander hvesset han sine øine mot mig. 10 De
mine fiender, JBS 16, 11.
spilet op sin munn mot mig, med hån slo de mine kinnben; alle slo de sig sammen mot mig.
11 Gud gir mig i urettferdige folks vold og styrter mig i ugudelige menneskers hender. 12 Jeg levde i ro; da sønderbrøt han mig, han grep mig i nakken og sønderknuste mig, han satte mig op til skive for sig. 13 Hans skyttere kringsatte mig, han kløvde mine nyrer uten barmhjertighet; han øste ut min galle på jorden. 14 Han rev i mig rift på rift; han stormet mot mig som en kjempe. 15 Jeg har sydd sekk om min hud og stukket mitt horn i støvet
d.e. opgitt min makt og høihet.
;
16 mitt ansikt er rødt av gråt, og over mine øielokk ligger det dødsskygge. 17 Og dog er det ingen urett i mine hender, og min bønn er ren. 18 Å jord, dekk ikke mitt blod
JES 26, 21. 1MO 4, 10.
, og måtte det ikke være noget sted hvor mitt skrik stanser!
19 Selv nu har jeg mitt vidne i himmelen og i det høie en som kan stadfeste mine ord. 20 Stadig spotter mine venner mig; mot Gud skuer gråtende mitt øie, 21 at han må la mannen få rett i hans strid med Gud og menneskebarnet rett mot hans næste; 22 for få år vil det gå før jeg vandrer den vei som jeg ikke vender tilbake.
Copyright information for Norsk