Psalms 11

Til sangmesteren; av David. Til Herren tar jeg min tilflukt; hvorledes kan I da si til min sjel: Fly til eders fjell som en fugl? For se, de ugudelige spenner buen, de legger sin pil på strengen for å skyte i mørket på de opriktige av hjertet. Når grunnvollene nedbrytes, hvad makter da den rettferdige? Herren er i sitt hellige tempel, Herrens trone er i himmelen, hans øine skuer, hans blikk prøver menneskenes barn. Herren prøver den rettferdige; men den ugudelige og den som elsker vold, hater hans sjel. Han lar snarer regne ned over de ugudelige; ild og svovel og glødende vind er deres begers del. For Herren er rettferdig, elsker rettferdighet; på den opriktige ser hans åsyn.
Copyright information for Norsk