Psalms 16

En gyllen sang av David. Bevar mig, Gud! for jeg tar min tilflukt til dig. Jeg sier til Herren: Du er min Herre; jeg har intet gode utenfor dig - idet jeg holder mig til de hellige som er i landet, og de herlige i hvem jeg har all min lyst. Mange sorger skal de ha som kjøper sig andre
d.e. andre guder.
; jeg vil ikke utgyde deres
d.e. avgudenes.
drikkoffere av blod og ikke ta deres navn på mine leber
2MO 23, 13.
.
Herren er min tilfalne del og mitt beger; du gjør min lodd herlig. En lodd er tilfalt mig som er liflig, og en arv som behager mig. Jeg vil love Herren, som gav mig råd; også om nettene minner mine nyrer mig om det. Jeg setter alltid Herren for mig; for han er ved min høire hånd, jeg skal ikke rokkes. Derfor gleder mitt hjerte sig, og min ære
d.e. sjel.
fryder sig; også mitt kjød skal bo i trygghet.
10 For du skal ikke overlate min sjel til dødsriket, du skal ikke la din hellige se forråtnelse. 11 Du skal kunngjøre mig livets vei; gledes fylde er for ditt åsyn, livsalighet ved din høire hånd evindelig.
Copyright information for Norsk