Psalms 76

Til sangmesteren på strengelek; en salme av Asaf; en sang. Gud er kjent i Juda, hans navn er stort i Israel. Og han reiste sin hytte i Salem og sin bolig på Sion. Der sønderbrøt han buens lyn, skjold og sverd og krig. Sela. Strålende er du, herlig fremfor røverfjellene
d.e. de rovgjerrige verdensriker.
.
Mennene med det sterke hjerte er blitt et rov; de sover sin søvn, og ingen av de veldige menn fant sine hender. Ved din trusel, Jakobs Gud, falt både vogn og hest i dyp søvn. Du - forferdelig er du, og hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred? Fra himmelen lot du høre dom; jorden fryktet og blev stille, 10 da Gud reiste sig til dom for å frelse alle saktmodige på jorden. Sela. 11 For menneskets vrede blir dig til pris; med enda større vrede omgjorder du dig. 12 Gjør løfter og gi Herren eders Gud det I har lovt! Alle de som er omkring ham, skal komme med gaver til den Forferdelige. Han kuer fyrstenes stolte ånd, forferdelig for kongene på jorden.
Copyright information for Norsk