Philemon 1

Paul na embo Philemon ta degi ahari erevi kajena

Oio nau namei eto nau pure vahai embo Philemon. Na Paul Iesu Keriso avo embo tipura etena te namei Timothy te na no degi ta ahari erevi ere kaitera,
Copyright information for `OKV