1 Timothy 3

Sakien Tetahos Onen Elda Keil

Selusien matu koanik vi anatin: 'Munak meatin etai envati vahi elda tai ten sukul; asa koa envati tahos imok.' Sakini, meatin koa hehi elda hemukok: sakien onen hetolas, ahin onen hetas, hehi meatin koa housil rendemien koa tetahos, kilea valei kat revi sakien keil onen, ka hehi vati meatin tai koa meatin sav keil akilea avouhou mini. Hehi vati meatin koa hekur revi meatin sav en teim sen, ka heilea vahisein meatin sav en selusien onen Ahi. Hervitei meatin tamunmunien vuo meatin tatituen, sakien onen hemerau enges. Hervitei meatin tason selusien takeihoen vuo hervitei uti mane. Kei heilea helosil kat revi teim onen ka titiali onen keil ihouhou mini ka ilong kat ren. Ven koa munak meatin sakras valosil kat revi onen keil, hemukave suk helosil kat revi meatin keil onen Ahi? Kei hervitei heite hau en demkatien onen en Ahi. Veni munak demkatien onen hehi heite hau, kei kilea vahilelau en rendemien ten hetetamenien. Hemukonek, Ahi hesan hakot mini hesuval koa sani min Temat ven vati sakien enek. Sakien onen houmon meatin vasi keil koa armusiltei Ahi ilei kilea keke kei vi meatin koa tinahos mul ien. Hemukosa, hemot en sakat onen Temat ka hememou en meten meatin sav keil.

Sakien Tetahos Onen Dikon Keil

En vati sakien enek, dikon emun keil ihi vati meatin koa meatin sav keil akilea avouhou min keil. Keil irvilehilestei selusien, vuo koa irvitei uti munmunien vuo uti mane. Anatinien usil vatte ten demkatien koa ro kus mulamu, Ahi vit lati minir. Koanek keil ihuli kati hel en keil ka ilong kati. Rendemien one hervilestei rani. 10 Helamu en avong koa meatin tai hekur umen enek, mihelei rahit moulien onen; munak tounah tisa hetovuol eni, kei kilea suk vakur umen ten dikon. 11 Ahin one keil, ihi vati ahin koa meatin keil ihouhou min keil. Irvitei ahin koa mul vitehit usisil. Sakien one housil rendemien koa tetahos ka hehi ahin tai koa meatin sav keil akilea avaling desien one en keil. 12 Dikon tai, ahin onen hetas, ka heilea helosil kat teim onen hetahos. 13 Dikon keil koa um hetahos ikur houhouen onen meatin sav keil ka irmetautei navong aselus min meatin keil usil demkatien one en Iesu Kristo.

Ahi San Anatinien Onen koa Ro Suai, Mai en Mesai

14 Narendemi navit hervitei tuetin, nihat nilesuk. Ka tahos imok namutis leta koanik vat minuk, 15 ven koa munak nitoun, keik kokilea tuai sakien koa koakeil ten vatiamal onen Ahi usili. Ir rokapil vituai en vati sukul onen Ahi koa moul, koa asuval pos ka vatiseng keil teni koa asuv kat selusien ten anatinien onen. 16 Asa koa Ahi vit lini minir usil Iesu Kristo, meatin keil vasi akilea keke kei vi hetetamen keke:

Kei, mita netan mai vi meatin anatin.
Kei, Ninin Votut san keihoen vatie lati keke kei vi Natin Ahi.
Kei, angelo keil alesi.
Kei, avitehit usili ka rahit out vasi.
Kei, meatin keil ten out netan akur anatinien eni.
Kei, Ahi kuri vina en out nesa hel en muohien.”
Copyright information for `PMA