Exodus 25

Ahi Meng Kat Mosis Houmon Eim Tavolin Onen

Eksodas 25:1-2,8-22; 28:1-3

Iahova viteni min Mosis vit, “Kihiteni min me-Isrel keil avoumon etai sanien vamai venau hekataun umen ten Eim Tavolin onak. Kimaen tounah vasis koa meatin keil evati avasani minau.

“Meatin keil umon etai mok eim tavolin koa hehi out koa inau nakilea nihita nito hetal min keil eni. Umon eim tavolin enek ka tounah vasi keil koa hel neim housil asa koa nitie lati minuk. 10 Umon etai bokis en vati akasia hemarite hemukok: eitu koa taveah teni sentamita hehi handred tai ka halulalim (110 cm), eitu koa tamure teni sentamita hehi hanumau elu ka ehat mun (44 cm), ka usite keil koa hehina nesa sentamita hehi hanumau elu ka ehat mun (44 cm). 11 Iov koe neim ka hae en gol, ka imosanini en rel hehi gol heka rahiti. 12 Umon out tatetalien hehat en gol ka isar kati en alen ehat teni: out tatetalien elu hel en usite tai, ka elu hel en usite sav. 13 Umon ai elu en vati akasia koa avahousi eni, iov koe keilu en gol, 14 ka ilingi luhekiresil en out tatetalien keil en usite keilu ten bokis koanik. 15 Ai tahohoien enek heles en out tatetalien ka irkulattei mun. 16 Hevus, ahat keilu koa namutis mengkatien keil mul ien koa nisani minuk, kiling keilu heha en bokis enek.

17 Umon hoite en gol
25:17 Isen tamun ten hoi bokis vi 'out tatie lat enmahisien eni.'
, ka taveah teni sentamita hehi handred tai ka halualim mun (110 cm) ka tamure teni sentamita hehi hanumau elu ka ehat emun (44 cm).
18 Umon angelo helu koa apouealu houlu koa avise en 'serib'. Umon keilu en sakien koa ititi gol en hama hetokol avong niniven hekistal ien. 19 Umon keilu leheapil hetal min hoi bokis, tai hetondan en usite tai teni ka tamun en usite sav. 20 Serib keilu enek luheleles keilu en usite keilu ten hoi bokis ka lehetelan apouealu heav koe hoi bokis enek. 21 Ahat keilu koa namutis ien, iling keilu luheha ien ka kipoh koe revi. 22 En out enek, luhu en serib keilu koa luhetondan en hoi bokis koanik, inau nitondan ka nihisu minuk ka nisan mengkatien vasi keil onak minuk koa keik kihitehiteni min me-Isrel keil.”

Ahi viteni min Mosis keke houmon avet tai taling tounah ien, out ten amunit senta ien, ka out koa avaling kandel vahi oulu (7) val ien. Ka viteni mun min Mosis keke houmon eim tavolin koa vi votut, rum elu hel neim, ileh kotehei en kaliko, ka vieh tai heka rahit eim tavolin enek. Evus, viteni mun mini vit umon avet en brons koa akilea avanit tirendan ten sanien votut vaha min Ahi hetal min mari pesin tai takas ahe ien.

Copyright information for `PMA