Genesis 50

22 Siosep ronges ral min me-Isrel keil en out Isip rokol navong sua onen vi handred tai ka halualim mun (110). 23 Kei moul semau les titan Ifriem keil ka havinali keil. Les titan Makir koa vi natnali Manase, ka kur revi keil umai en vatiamal onen. 24 Kei viteni min tunali keil vit, “Vesesal mamat, ka nakilea keke Ahi helei kat kami ka helah lat kami mihemea ran atan koanik. Helamun kami miheha en atan koa kei vat kati min Ebraham, Aesak ka Siekob.” 25 Evus Siosep vis keil avoumon hatkatien tai mini vit, “Mihehat kati minau keke navong Ahi helamun kami miheha en atan enek, mihekur kat teiai onak hetal min kami.”

26 Rovitei tuetin, Siosep mat. Sua onen rokol handred tai ka halualim mun (110). Musil sakien onen me-Isip keil, asak revi teiai onen ka alingi matil en titi eim tai.

Copyright information for `PMA