Psalms 29

Keihoen Mul en Ren Ahi

!Angelo keil ten out nesa, mihesan masmasien min Ahi!
!Mihemasmasi ven muohien ka keihoen onen!
!Mihemasmas Ahi Asuv koa isen hetetamen imok!
!Miheha netan min kei koa votut navong muohien onen hekistal!

Ren Ahi musel en mesaiuai ten atas;
Ahi ten muohien, selusien onen suval voulul, mai kistal en teilang nesa en atas.
Ren Ahi keih imok,
mul rie lat hetetamenien onen.

Ren Ahi suval angu tai koa kilea vakum vul mari vatiai keil,
vakum vul vati sida emun.
29:5 Vati sida vi vatiai tai koa mariso mulin vatiai sav keil. Keil ataveah rokol 27 mita ka meatin oulu (7) akilea avahuli kat he vaka rahiti.

Keihoen ten ren mumon atan kulul en hou keil ten out Lebanon ka en Vatihou Hermon.
Lukulul suval titan buluk ka luvutahut suval buluk rendan tai.

Ren Ahi sakin ahil vil.
Ren sakin atan mulul en out volvol;
en out volvol ten out Kates, atan mul mulul.
Ren Ahi muh rasilin mari vati ok keil,
ka sakin eivorohus, ouai tovuol emun val ien.
Ka en Eim Votut onen, meatin keil vasi avisohiso keih avit,
“!Isen Ahi vina nesa!”

10 Ahi Asuv vi asuv ten huinev ten atas.
!Anatin! Kei vi asuv ten tounah vasi kosa ka lisenges.
11 Ahi Asuv san keihoen min meatin keil onen,
ka sakin tomat onen mul en moulien one.
Copyright information for `PMA