Psalms 42

Hisien ten Kataunien

Ahi onak, en moulien onak, maroro katnau venuk.
Anatin, nasuval tirendan tai koa maroro kati ven oai koa kistal en oaisal;
Ekvatuk houlu mok, Ahi ten moulien.
?Nengeis nimai ka niha netan en metom?
Meneai ka vongien, namis,
ka nasakras maanian.
Koakeil alele tisa enau amules avis inau avit, “?Ueee ... Ahi onom kave?”

Tinok mis houlu navong namundem avong mulamu.
Mulamu, namul ral min meatin keil koa meva en Eim Votut.
Namulamu en keil ka mevilelau en sien,
memusau ka meviso masmas keik, Ahi.
?Nalonge tisa varei vensa?
?Vensa namundemko mukonek?
Ka mukos, niling desien onak enuk, Ahi.
Nimasmasuk eris, Ahi onak koa komutut nau.

En out koa namul ien kosa, soutin ran out sak, nalonge tisa.
Navong namul veah en out Sodan, ka Vatihou Hermon ka Hou Misar,
rendemien onak vat eris minuk, Ahi.
Longmahien onak muas nau,
suval mari oai koa mue nesa mot muroh en ahat keil netan.
En meneai, Ahi hetie lat envatien onen enau,
hesakini, nisau masmasi en vongien.
Anatin, nihis min Ahi ten moulien onak.

Ahi koa ring koe nau, nihisi nihit,
“?Vensa emvobongenau?”
?Vensa nual hetal mahien ven tounah tatisa keil koa meatin tisa keil amumoni minau?”
10 Seluskarenien one mul muas nau ka nalonge navit mamat veni.
Lises avis katiat nau avit, “?Ueee ... Ahi onom kave?”

11 ?Nalonge tisa varei vensa?
?Vensa namundemko mukonek?
Ka mukos, niling desien onak enuk, Ahi.
Nimasmasuk eris, Ahi onak koa mutut nau.
Copyright information for `PMA