Psalms 84

Sien Onen Koakeil Uva Netan min Iahova en Eim Votut Onen

Natnali Korah amutisi

Iahova, Asuv Houlu ten Out Nesa,
Eim Votut onom moreite mok.
Ek vati mato en out enek.
Ek vati mok mato en Eim Votut onen Iahova.
Ral min moulien vasi onak,
nisau en sien minuk, Ahi koa moul.

Tahos imok masuval avervatu keil koa amumon anu ome en Eim Votut onom,
keil avise eim onom vahi teim se.
Keil aravo kat titae keil vesesal ven ahor onom,
O Iahova, Asuv Houlu ten Out Nesa.
Keik kovi Asuv Houlu onak ka Ahi onak.
Tokolkatien mul en koakeil aro en Eim onom,
veni keil amusau masmasuk lises.

Tokolkatien hel en koakeil amundesinuk keke kovasan keihoen min keil,
min koakeil aling rendemien one keke avaha avasao en Eim Votut onom en Vatihou Saeon.
Navong amual aka vas poal tames ten out Baka,
keil ales oai mul memela en titi oaisal keil,
ka ous mus rohtoh sien vulioai keil.
Keil akur keihoen en sise one,
hetokol avong keil iles Ahi en out Saeon, kei koa vi houlu mulin ahi keil onen meatin sav keil.

O Iahova, Ahi ten out nesa, kitaengon hisien onak eli.
Ahi onen Seikob, kisan ralingom minau.
O Ahi, kitokol kat asuv houlu orer koa suval eikokoe orer.
Kilele hetahos min kei koa korie lati.

10 Munak nakilea matos en vieh ten Eim Votut onom avong tas,
kei tahos imok mulin avong taosen tai en out sav.
Ahi onak, munak mal mahi meatin kuren tanges koa lei kokoe voiteh ten Eim Votut onom,
nisi nau mok helin munak mato en amas en eim tavolin onen kei koa mum kalkali.
11 Iahova, keik komul koring koe komai ka muohien onom suval meteiai.
Kosan tahosien ka houhouen min komai.
Keik korseseintei kovasan tounah keil tetahos
min koakeil ualien one mutolas.

12 Iahova, Asuv Houlu ten Out Nesa,
tokolkatien onom hel en koakeil aling desien one enuk.
Copyright information for `PMA