1 Timothy 3

MELEL kajoi pot et: Ma amen rapaki koa en pijop, a kin inon ion wiawia mau eu. A pijop o en pun, o warok en li ta men, o jo kowei kodo, a lelapok, o tiak mau, o apwali men kairu, o koiok on padak; A der kamom joko, o jo pamara, a en materok, o der inon ion akamai, o der pok on moni. Me kin kaunda mau pein toun im a, o me na jeri kan kin peiki on ni tiak pun. A ma amen, me jokoiok on kaunda pein toun im a, iaduen a pan kak kaunda momodijou en Kot? Pil kaidin jaulan kap amen, pwe a ende aklapalap, ap lodi on kadeik en tewil. O en pil kalok mau ren me mi liki, pwe a de lodi on kanamenok o katikatiamau pan tewil. Pil dueta jaunkoa kan en lelapok, jo lo riapot, jo kamom joko, jo noroke moni. Me kin kolekol nan injen arail makelekel rir en pojon. 10 Mepukat en kajojonla maj, irail ap pan papa, ma irail me pun. 11 Pil dueta en jaunkoa ar warok kan, ren wia me kon on, o jo likinekine, o jo kowei kodo, o melel ni meakaroj. 12 Jaunkoa kan en warok en li ta men o ren kaunda mau nair jeri kan o toun im arail. 13 A me papa mau, kin kalok maui pein irail, o re pan pereperenki melel pojon me mi ren Krijtuj Iejuj. 14 Mepukat i intin won uk, o i kaporoporeki, me i pan pwarala re om madan. 15 A ma i pwapwand, koe en aja duen me koe pan wia nan tanpaj en Kot, iei momodijou en Kot ieiaj, o ur o pajon en melel. 16 Meid lapalap rir en pai ren Kot: Kot janjaleda ni uduk, ap diarokada me pun amen ren Nen, ap pwaralan tounlaw kan, ap lolok on men liki kan, ap kamelel lar ren toun jappa, ap peukadalan waja linan.

Copyright information for `PON