Luke 13

NI anjau o akai mia, me potoan on i duen men Kaliläa kai, me Pilatuj doleki nt’ arail ar mairon. A kotin japen majani on irail: Komail kiki on, me men Kaliläa pukat me dipan akan mon men Kaliläa tei kan, pweki ar kalokolok o? Ngai, me indai on komail: Jo! A ma komail jota pan kalula, komail karoj pan mela dueta. De irail ekwalemen ko, me im en ruk en Jiloa pupedi on poa, kame ir ala, komail kiki on, me irail me jued jan aramaj akan, me kaukaujon Ierujalem? Ngai me indai on komail: Jo! A ma komail jota pan kalula, komail karoj pan mela dueta. A kotin karajeraj on irail majani: Aramaj amen mia, me a tuka pik apot padedi nan a mat en wain, ap kodon rapaki wa, a jota me a diarada. A ap indai on jaumat en wain: Kilan, par jilu i kodon rapaki wan pik pot et, a jota, me i diarada; paledi, da me a pinaki mal waja o! A a japen indan i: Main, pui jan pil par wet, pwe i en weirada ni tapi, o ki on pwel mau. A ma a pan wa, ari me mau, a ma jo, komui ap pan paledi jan. 10 A kotin padapadak nan jinakoke eu ni ran en japat. 11 A kilan, li amen mia, menen en jomau ti poa parnaulwalu, a koj pena o jota man kak uda. 12 Iejuj lao kotin majani i, ap molipei won i majani on i: Li, koe en maioda jan om jomau! 13 I ap kotin pwil po a lim a kan, i ari madan kajinenda, kapikapina Kot. 14 A jaumaj en jinakoke o makara kida pan Iejuj a kakelada i ni ran en japat, ap japen indan pokon o: Ran wonu, aramaj en dodok, i anjau me komail kodon kakelada, a iermen ni ran en japat! 15 Kaun o ap kotin japen i majani: Malaun koe, kaidin komail karoj kin lapwada kau o ejel jan deu a kalualan nim pil ni ran en japat? 16 A li men et, me nain Apraam jeripein, me Jatan jaliedi parnaulwalu, me jo mau, en lapwada ni ran en japat? 17 Ni a kotin majani mepukat, karoj me palian i, ap namenokala o aramaj karoj peren kida wiawia mau kan karoj, me wiauier pa a. 18 A a kotin majani: Wein Kot rajon da? O da me I en karajai on i? 19 A rajon wantuka eu, me aramaj amen kajela nan matuel ap wojada, wiala tuka kalaimun pot, o manpir en pan lan kaukaujon nan ra kan. 20 A pil kotin majani: Da me I en karajai on wein Kot? 21 A rajon kalep kij, me li amen ale, okila nan kajak en plaua jilu, karoj lao mutala. 22 Ni a kotilan Ierujalem, a kotin padapadak jili nan kanim laud o tikitik kan. 23 Amen ap potoan on i: Main, me malaulau pan maurela? A kotin majani on irail: 24 Ngiani en pedelon on nan wanim tätik, pwe I indai on komail, me toto pan jojon pedelon on, a jota pan kak. 25 A kaun pan im o lao udar ritinidier wanim o, komail ap pan pikikidi letelet ni wanim o indada: Main, ritinida jan kit! A ap pan japen indan komail: I jaja komail, o waja me komail ko jan ia. 26 Komail ap pan pikikidi indada: Kit me mana o nim imp omui, o komui pil kaukawewe nan atail al akan. 27 A i me pan inda: I indai on komail, I jaja komail o waja komail ko jan ia, ko wei jan ia, komail karoj me wiawia jued. 28 Janejan o teterok ap pan wiaui, komail lao kilan Apraam, o Ijaak, o Iakop, o jaukop akan karoj nan wein Kot, a komail pijikonla jan. 29 Nan re pan kodo jan nan maj en lan, o jan nan kapin lan, o jan nan apan, o jan air en lan, o re pan mondi ni tepel nan wein Kot. 30 A kilan, me pwand akai mia, me pan madan, o me madan kai mia, me pan pwand. 31 Ni auer ota Parijär akai kodo indai on i: Koti wei jan met, pwe Erod pan kame komui la. 32 A kotin majani on irail: Komail u kowei, indai on pokj ota: Kilan I kin kauje wei tewil oko o kamakamaureda ran wet o lakap, a ni kajilu en ran I pan imwijokela. 33 I en kokola ran wet, pil lakap, pil pali, pwe jota jaukop amen me pan kamela likin Ierusalem. 34 Ierusalem, Ierusalem, me kin kamela jaukop akan o kajuk, me pakadara don uk, pan pak toto I men kapokon pena noum jeri kan dueta lituk amen kin kompwal pena na kan pan pa a, a komail kaner, 35 Kilan, im omail pan tanla, pwe I indai on komail, komail jolar pan kilan ia, lao a pan pwaida omail pan inda: Kapina on me kotido ni mar en Kaun!

Copyright information for `PON