Matthew 3

A NI ran pukat Ioanej jaunpaptaij pwarado, padapadak nan jap en Iudäa, Majani: Komail kalula, pwe wein nanlan korendor. Pwe iei i, me jaukop Iejaia katitiki, majani: Ngil en jaunkair amen nan jap tan: Komail kaonopada al en Kaun o, kainenela al a! A i Ioanej me a likau wun en kamel o a pirapireki kil in man, a jak a manjiek o oni en nan wel. Toun Ierujalem, o toun Iudäa, o toun jap akan liman Iordan ap koieila re a; O irail paptaijela re a nan Iordan, ni ar weokada dip arail akan. A lao majanier Parijär o Jadujar me toto ko don a paptaij, ap majani on irail: Dakot wan oter komail! Ij me padaki on komailer, en piti jan ni kamekam me kokodo? Ari, komail kapwareda wan kalula mau! A komail depa lamelame, me komail pan indan pein komail: Nan Apraam jam atail. Pwe i indai on komail, me Kot kotin kak on wiaki on Apraam na jeri kai takai pukat. 10 Jile o mier ni tapin tuka kan; a tuka karoj me jo wa mau, pan paledi o lokidokila nani iai. 11 Melel, i paptaij kin komail pil on kalula, a me kotido muri, nan me laude jan ia,nai jowar on, en wa japwilim a jut; i me pan paptaij kin komail Ngen jaraui o kijiniai. 12 Japwilim a tanir mi ni lim a; a pan kotin koko melel japwilim a pera, ap nekid pena japwilim a wan korn nan im en nak, a dip akan a pan kotin karon kila kijiniai joutuk. 13 Iejuj ap kotido jan Kaliläa, koti don Iordan ren Ioanej, pwen paptaijela re a. 14 A Ioanej kotin kan, ap potoan on: Mak eta i en paptaijela re ir, a iaduen ir me kotido re i? 15 A Iejuj kotin japen majani on i: Wiada maj, pwe me kon on kita, en kapwuiada pun kan karoj; a ap duki on i. 16 Iejuj lao paptaijelar, ap kotin madanada jan nan pil o. A kilan, nanlan ap ritidan i, i ari kotin majani Ngen en Kot kotidido ni mom en muroi men a kaipokedi po a. 17 O kilan,nil eu jan nanlan majani: Iet nai ol kompok, me I kin polaule kida!

Copyright information for `PON