Psalms 11

I LIKI Ieowa, a menda komail indannen i: Piridalan pon omail nana dueta manpir amen?
Pwe kilan, me doo jan Kot akan kaonopadar kajik katieu o pwilikidi ar kanan en kajik katieu pon jal o, pwen rir kajikiedi me melel ni monion arail.
Pwe ma ur akan ronk pajan, da me aramaj pun en wiada?
Ieowa kotikot nan tanpaj a jaraui, mol en Ieowa mimi nanlan, jilan i kin mamajani jili, kil en jilan i kin jojon aramaj akan.
Ieowa kotin jon me pun, ap kotin tataki me japun o morjued.
A pan kotin kamoredi on me doo jan Kot akan liol, o kijiniai, o jwepel, o a pan katine kin irail melimel.
Ieowa me pun o a kotin pok on me pun. Jilan i ireron on me melel o.
Copyright information for `PON