Psalms 115

KAIDIN kit Ieowa, kaidin kit, pwe mar omui, kom kotiki on waui, pweki omui kalanan o melel!
Menda men liki kan en inda: Ia arail Kot?
Atail Kot kotikot nanlan, a kak kotin wia karoj, me a kupura.
Arail dikedik en ani kan, me wia kidar jilper de kold, iei dodok en pa en aramaj.
Au arail mia, ap jaja lokaia, por en maj arail mia, ap jota kak kilan waja.
Jalon arail mia, ap jota ron waja; tum arail mia, ap jota ned waja.
Pa arail mia, ap jota kak koledi meakot; na arail mia, ap jota kak alu; re jota kak lokaiaki kapin wor arail.
Me kin wiada pukat, me duet a irail, o pil karoj, me kin liki irail.
A koe Ijrael, liki Ieowa; i jauaj o pere parail.
10 Komail, kadaudok en Aron, liki Ieowa, i jauaj o pere parail.
11 Komail, me kin majak Ieowa, liki Ieowa, i jauaj o pere parail.
12 Ieowa kotin kupura kitail er, o a pan kotin kapai kitail la; a pan kotin kapaida kadaudok en Ijrael, kapaida kadaudok en Aron;
13 A pan kotin kapaida, me majak Ieowa, me tikitik o me laud akan.
14 Ieowa en kotin kapai komail da kokolata, pein komail o nou mail jeri kan!
15 Komail me kapaidar ren leowa, me kotin kapikadar lan o jappa.
16 Lan me japwilim en leowa, a jappa me a kotiki oner aramaj akan.
17 Me melar akan jolar pan kapina leowa, pil karoj, me kodi wajan kaporemen.
18 A kitail pan kapina leowa jan met o kokolata. Aleluia!
Copyright information for `PON