Psalms 125

Me liki Ieowa kin rajon dol Jion, me jota kin mokid, a pan potopot eta.
Duen dol akan kin kapil pena Ierujalem, iduen Ieowa kin kotikot ren japwilim a aramaj akan, jan met o kokolata.
Pwe jokon en me doo jan Kot akan jota pan mimieta ren kijin pwin en me pun kan, pwe me pun kan ender kapa won pa ar an nin japun.
Main Ieowa, kotin kajanjaleda omui kalanan on me mau kan o on ir, me melel nan monion arail.
A me kin wuki won ni al japun, Ieowa pan kotin paki irail wei ianaki me jued akan, Ijrael en popol!
Copyright information for `PON