Psalms 135

KAPINGA mar en Ieowa, papan Ieowa, komail kapina!
Komail me mi nan tanpaj en Ieowa, nan pera moa en tanpaj en atail Kot.
Kapina Ieowa, pwe Ieowa me kalanan; kauleki mar a, pwe I me mau.
Pwe Ieowa kotin piladar Iakop, o Ijrael, pwen japwilim a.
Pwe i aja, Ieowa meid lapalap, o atail Kot me lapa jan kot akan karoj.
Karoj me Ieowa kotin kupura, a kin wiada nanlan o pil ni jappa, nan madau o pajed.
A kin kotin wiai on tapok kan, ren dauda jan ni imwin jappa, me kin kotin wiada liol o pil katau, me kin kotin kadatala kijinian jan nan a peril kan.
A kotin kamelar mejeni kan nan Akipten karoj ren aramaj o man akan.
O kotikidan uk, Akipten, kilel o manaman akan, on Parao o na ladu kan karoj.
10 Me kotin kaloedi wein men liki kalaimun akan o kamelar nanmarki kelail akan.
11 Jion, nanmarki en Amon, o Ok, nanmarki en Pajan, o wei en Kanaan karoj.
12 O kotiki on japwilim a men Ijrael jap arail, pwe ren jojoki.
13 Ieowa, mar omui pan potopot eta; Main Ieowa, kataman pa omui pan jan eu kainok lel eu.
14 Pwe Ieowa pan kotin kapun japwilim a aramaj akan, o a pan kotin maki on japwilim a ladu kan.
15 Dikedik en ani mal en men liki kan wiaui kida jilper o kold, me pa en aramaj wiadar.
16 Au arail mia, ap jaja lokaia, por en maj arail mia, ap jota kak kilan waja;
17 Jalon arail mia, ap jota kak ron waja, pil jota an mi nan au ar.
18 Me kin wiada pukat me dueta irail, o pil karoj, me kin liki irail.
19 Kadaudok en Ijrael en kapina Ieowa! Kadaudok en Aron en kapina Ieowa.
20 Kadaudok en Lewi en kapina Ieowa! Komail me majak Ieowa, en kapina Ieowa!
21 Kapin on Ieowa jan nan Jion, me kotikot Ierujalem! Aleluia!
Copyright information for `PON