Psalms 136

DANKE Ieowa, pwe i me mau, pwe a kalanan pan potopot eta.
Danke on Kot en kot akan, pwe a kalanan pan potopot eta.
Danke on Kaun en kaun akan, pwe a kalanan pan potopot eta.
Pwe i ta me kin wiada manaman akan, pwe a kalanan pan potopot eta.
Me kotin wiadar lan akan ni a erpit, pwe a kalanan pan potopot eta.
Me kotin pak pajaner jappa pon pil, pwe a kalanan pan potopot eta.
Me kotin wiadar marain laud akan, pwe a kalanan pan potopol eta.
Pwe katipin en kaunda ran, pwe a kalanan pan potopot eta.
Jaunipon o uju kan en kaun da pon, pwe a kalanan pan potopot eta.
10 Me kotin kaloedi Akipten, ni a kamelar ar mejeni kan, pwe a kalanan pan potopot eta.
11 O kotin kalua Ijrael jan waja o, pwe a kalanan pan potopot eta.
12 Ki lim a manaman o, ni a kotin kapa wei lim a, pwe a kalanan pan potopot eta.
13 Me palan pajan jed waitata, wia pali ria pali, pwe a kalanan pan potopot eta.
14 O mueid on Ijrael, en kotelu nan waron a, pwe a kalanan pun potopot eta.
15 Me kotin kajedi on nan jed waitata Parao o na karij akan, pwe a kalanan pan potopol eta.
16 Me kotin kalua japwilim a aramaj akan nan jap tan, pwe a kalanan pan potopot eta.
17 Me kotin kamelar nanmarki lapalap akan, pwe a kalanan pan potopot eta.
18 O kotin kamelar nanmarki kelail kan, pwe a kalanan pan potopot eta.
19 Jiion, nanmarki en Amon, pwe a kalanan pan potopot eta.
20 Ok, nanmarki en Pajan, pwe a kalanan pan potopot eta.
21 O wiakila jap arail men jojo, pwe a kalanan pan potopot eta.
22 Jojo en japwilim a ladu Ijrael, pwe a kalanan pan potopot eta.
23 Pwe a kotin kupura kit ni at kankaneraner, pwe a kalanan pan potopot eta.
24 O kotin dore kitail la jan atail imwintiti kan, pwe a kalanannan pan potopot eta.
25 Me kotin kamana me maur akan karoj, pwe a kalanan pan potopot eta.
26 Danke on Kot en nanlan, pwe a kalanan pan potopot eta.
Copyright information for `PON