Psalms 14

ME pweipwei o kin indinda nan monion i: Jota Kot. Jota katepa ’rail, o arail tiak meid jued; jota amen mia, me kin wia me mau.
Ieowa kin ireron aramaj akan jan nanlan, pwen majani, ma amen mia, me lolekon o rapaki Kot.
A ir karoj juedelar o karoj jota kon on, jota me kin wiada me mau, jota amen.
Irail karoj me kin wiada mejued, jota ar lolekon, o me kin kawela nai aramaj akan, lao medi kila, a re jota kin likwir on Ieowa?
I waja re kin majak, pwe Kot kotikot ren kadaudok en me pun kan.
Komail kin kawela inon en me luet; aki Ieowa, me a kin kaporoporeki.
O i men, jauaj pan Ijrael en kodo jan nan Jion, o Ieowa en kotin lapwada japwilim a jalidi kan! I me Iakop pan injenemauki o Ijrael pan pereperenki.
Copyright information for `PON