Psalms 19

LAN pokon kin kajokajoi duen linan en Kot o aude pan lan kin katitiki dodok en lim a kan.
Ran eu kin kajokajoi on eu ran o pon eu kin padaki on eu pon.
Jota kaparok o jota lepen lokaia, ari jo,nil a kin peido.
O a loua padak lel on jap karoj, o a kaparok lel imwin jappa. A kotin wiai on katipin im pwal eu pan lan;
O a kin pedoi jan nan a pera dueta ol kamod amen, o kin pereperen dueta ol kamod amen ni a tanwei pon al o.
A dakada ni eu imwin lan ap tanalan imwin teio, o jota me kak rir jan mon karakar a.
Kapun en Ieowa me unjok o kin kainjenemauialanen en aramaj akan. Kadede en Ieowa me melel o kin kalolekonla me lolepon.
Kujoned en Ieowa me pun o kin kaperenda monion en aramaj. Kujoned en Ieowa me makelekel o kamarainiada maj en aramaj.
Lomwin Ieowa me min o kin duedueta. Majan en Ieowa kan me melel, o pun kaualap.
10 Irail me kajampwal jan kold o kold linan toto, o iau jan onik o onik kajampwal.
11 Ir me pil kin katamanda japwilim omui ladu, o me kin kapwai ir ada, ar katin me lapalap.
12 Ij me kak aja duen toto en a japun? Kom kotin lapwada dip ai me rir akan.
13 Pil perewei jan japwilim omui ladu me aklapalap, pwe ren der kaloe ia di, i ap pan punala, o pan makelekel jan dip lapalap kokolata.
14 Kom kotin kupura kaparok en au ai o lokolokaia en monion I mo ’mui, Ieowa ai paipalap o ai jaundor.
Copyright information for `PON