Psalms 2

DA me men liki kan linarinarki, o da me wei kan lamelam eki me mal akan?
Nanmarki en jappa kan kin kanudi o jaupeidi kan kapukapun pena, en kaokaoe dodok en leowa o Japwilim a me keidier.
Kitail en kawela ara men jaliedi o kaje jan kitail ara jal akan!
A me kotikot nanlan, kotin kiparamateki, o Kaun o kotin mamale kin irail.
Eu ran a pan kotin kapun on ir ni a onion; o ni a onion lapalap a pan kotin kamajak irail.
Anai kajapwilada ai Nanmarki pon dol en Jion jaraui.
Anai pan padaki wei duen aude pan kapun en leowa! A kotin majani on ia er: Koe nai Ol, ran wet I kaipwi uk adar!
Poeki re i, I ap pan ki on uk, en jojoki men liki kan, o en aneki imwin jappa kan.
Koe pan kawe irail ekidi jokon mata, o kamor irail pajan raj on dal akan.
10 Ari, komail nanmarki kan en dukidi, o komail jaunkapun en jappa kan en lolekonala!
11 Papan leowa ni lan o pereperen ni majak!
12 Metik japwilim a Ol, pwe a der onion, o komail ap lokidokila pon al o, pwe a onion kak madan tapida. A meid pai ir karoj, me liki i.
Copyright information for `PON